Армения

Ж.Г. Багиян
Ф.ғ.к., М.В. Ломоносов атындағы ММУ-нің Ереван қаласындағы филиалы
С. С. Ерицян
Ф.ғ.д., Ресей-Армян университеті