ЦЕАМИ (ЕАМЗО)-ның мүшелерінің зерттеу жұмыстары

Бұл бөлімде, ЕАЭҰ-ына мүше мемлекеттер мен интеграциялық ынтымақтастықтың бірыңғай ақпараттық кеңістігіндегі журналистика, БАҚ-ы, медиа және бұқаралық байланыс көздерінің қазіргі заманғы өзекті мәселелерін зерттеудің нәтижелерімен таныса аласыздар.

Армения, Беларуссия, Ресей Федерациясы, Қазақстан және Қырғызстан республикаларының жетекші медиа зерттеушілерінің жаңа ғылыми басылымдарына, осы зерттеу орталығының кітапханасы арқылы қол жеткізуге болады. ЕАЭҰ-ы бөлімінде: ЕАЭҰ-ның жалпы ақпараттық кеңістігінің қалыптасуы, атқаратын және атқарылған қызметтері, дамуы жайлы материалдар орналасқан. Мемлекеттердің ұлттық медиа жүйелері жайлы және олардың элементтерінің қазіргі дамуының өзекті мәселесі жайлы тақырыптармен қамтылған мақалалар, аттас бөлімшелерде орналастырылған.

КАРТАЛАР

Ш.С. Нуржанова
Ф.ғ.к., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Гуманитарлық білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелер: филология, журналистика, 2014 ж.
Ж.Г. Багиян
Ф.ғ.қ., Ломоносов атындағы ММУ-нің Ереван қаласындағы филиалы
Вихрова О.Ю.
Ф.ғ.қ., М.В. Ломоносов атындағы ММУ
Журналистиканың теориясы мен практикасының сұрақтары. № 3. 2021.

Бөлімде ыңғайлы бағдар көрсететін тақырыптық жүйеленген тізім қамтамасыз етілген. Жүйеленген тізім келесі тарауларды қамтиды:

• Жаңа медиа

• Теледидар және радио

• Мерзімді баспа

• Жарнама және қоғаммен байланыс

• Журналистика саласындағы білім

• БАҚ-ының құқықтары

• Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының тілі

• Мемлекеттің БАҚ-ындағы экономикасы

• Журналистика саласындағы әлеуметтану

Авторлық материалдардың толық түп-нұсқасына жедел түрде өтуді, тақырыптық беттердегі қарапайым және сезімтал бағыт-бағдар сілтемелері арқылы қол жеткізуге болады. Онлайн-кітапхананың бөлімдері, ай сайын толықтырылып, жаңартылып отырады.