Орусия

Вартанова Е.Л.
Ф.и.д., М.В. Ломоносов атыгндагы Москва мамлекеттик университети
МедиаАлманак, № 2-3, 2020-жыл.
Смирнова О.В.
Ф.и.к., М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети
Журналистиканын теориясы жана практикасынын маселелери, №4, 2020-ж.
Смирнов С.С.
Ф.и.к., М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети
МедиаАльманах, №5 чыгарылыш, 2020-жыл.
Коломиец В.П.
Соц.и.д. М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин социология илимдердин доктору
Медиаскоп, №1 чыгарылыш, 2018-жыл.
Алевизаки О.Р.
Ф.и.д., . М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети
Жаңы сөздөр жана сөздүктөр, 2020.
Полуэхтова И.А.
Ф.и.д. М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети
Билим. Түшүнүү. Чеберчилик. № 4, 2018-жыл.