Казакстан

Образцова А. Ю.
Ф.и.к., М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети
Медиаскоп, №2 чыгарылыш, 2020-жыл.