Армения

Багиян Ж.Г.
Ф.и.к., М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин Еревандагы филиалы
МедиаАльманах. № 6. 2017.
Алекян М.В.
Ф.и.к., Орус-Армян университети
НМУнун илимий жазуулары. Ярослав Даанышман. № 6 (31). 2020
Ерицян С.
Ф.и.д. Орус-Армян университетинин филология факультети
Коомдук илимдер жарчысы, №2, 2019-ж.