ЕАМИБ ЖӨНҮНДӨ

М. В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин Евразиялык медиа изилдөөлөр борбору илимий бирикменин расмий статусун 2020-жылдын 18-декабрында алган. ЕАМИБ түзүүнүн негизи СССР республикаларынын, кийинчерээк постсоветтик мейкиндиктин мамлекеттеринин медиа түзүмдөрү, массалык маалымат каражаттары жана журналистикасы боюнча изилдөөлөрдүн базасы болгон, ал ондогон жылдар бою факультеттин автор-кызматкерилери тарабынан түзүлгөн.

ЕАМИБдин миссиясы ЕАЭБ мүчө-өлкөлөрүнүн журналистика багытында билим берүүнүн алдыңкы борборлорунун медиа изилдөө жана кесипкөй кадрларды  даярдоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсүн, маалымат каражаттарында евразиялык диалогду активдештирүү, ошондой эле  ММКдагы евразиялык диалогду андан ары активдештирүү максатында катышуучу мамлекеттердин интеллектуалдык дараметин бириктирүү болуп саналат.

ЕАЭБ мүчө-өлкөлөрүнүн медиа түзүмдөрүн, ММКларды жана журналистика багытын изилдөө китепканасы постсоветтик мейкиндикте теңдеши жок, ошондой эле дүйнөлүк маалымат мейкиндигинде жана мүчө мамлекеттердин аймагында. илимий изилдөөлөр, тематикалык билим берүү программалары, ошондой эле ЕАЭБ брендин түзүү жана алдыга жылдыруу үчүн негиз боло ала турган материалдарды камтыйт.

Борбор ЕАЭБ мүчө-өлкөлөрүнүн университеттеринин, илимий борборлоруна, ошондой эле ишмердүүлүгү евразиялык интеграцияны чагылдырууга байланышкан жана Армениянын, Беларустун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарын, журналистикасын жана улуттук медиа түзүмдөрүн изилдөөгө багытталган көз карандысыз изилдөөчүлөргө жана иш жүзүндөгү журналисттерге ачык.