ԵԱՄՀԿ-ի առաքելությունը

Կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակները.

  • ԵԱՏՄ երկրների լրագրողական կրթության առաջատար կենտրոնների միջև մեդիահետազոտությունների և որակյալ կադրերի մասնագիտական ​​վերապատրաստման ոլորտում փոխգործակցության ընդլայնում,
  • Մասնակից երկրների առաջատար լրատվամիջոցների մշտական ​​փորձագիտական ​​մոնիթորինգ` Միության ներքին կայունությունը պահպանելու, տեղեկատվական տարածքում ապակայունացնող գործոնները ժամանակին բացահայտելու, ինչպես նաև դրանց և անցանկալի ազդեցությունների  չեզոքացման միջոցառումներ մշակելու նպատակով,
  • Մեդիահետազոտողների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրներում աշխատող լրագրողների կայուն գործընկերային կապերի ստեղծում,
  • Եվրասիական տնտեսական ինտեգրման թեմաների վրա մասնագիտացող որակավորված լրագրողների պատրաստում,
  • Եվրասիական տարածքում տեղի ունեցող գործընթացները լուսաբանելու գործում սոցիալական և քաղաքական լրատվամիջոցների գործող լրագրողների որակավորման բարձրացում,
  • ԵԱՏՄ երկրների տեղեկատվական քաղաքականության ոլորտում ժամանակին և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունն ապահովելու նպատակով որակյալ և ակտուալ վերլուծութան պատրաստում: