ТЕЛЕДИДАР ЖӘНЕ РАДИО

• М.И. Макеенко, Е.С. Никольская. Жаңалықтарды таратудағы ақпаратты жеткізу тәсілдері: ресейлік телеарналардың тәжірибесінде.

• Ю.И. Дольгова, Г.В. Перипечина, О.В. Тихонова.«Үлкен үштік» телеарналарының ақпарат жеткізу стратегиясының мазмұны: тақырыптық, мағыналық, көлемдік мәтінді қамтуы.

• Ю.И. Долгова, В.С. Федорова. Күрделі бәсекелестіктің шыңдау шегіндегі, әмбебап телеарналарды бағдарламалаудың негіздері («Бірінші арна» мен «Ресей 1» мысалында).

• Л.А. Круглова, О.В. Тихонова, Е.А. Болотова, Ю.А. Дунце, Г.В. Сырков. Мәскеулік Business FM, Вести FM және Коммерсантъ FM ақпараттық радиоорталықтарының түнгі эфирін бағдарламалаудың ерекшеліктері.

• Е.А. Болотова, Л.А. Круглова. Business ФМ, Вести ФМ және Коммерсанть ФМ радиоорталықтарының әлеуметтік медиадағы мазмұны.

• Л.А.Круглова, А.Ю. Казачкова. Ресей теледидарларындағы адамдардың шын өміріне жанасатын, онлайн түрде көрсетілетін, ойын-сауық, әуенді бағдарламалары (2017–2018 жж.).

• Л.А. Круглова, Ю.В. Насонова. Ресейлік ойын-сауық радиоорталықтарындағы, тыңдаушылармен кері байланысқа түсе алатын бағдарламалардың: қалыптасуы, тұтынушы ортасы және байланыс арналары.

• Л.А. Круглова. Ресейлік белгілі бір тақырыпқа арналған жазылымдық әуен тарату үрдісінің: қалыптасуы мен дамуының әсері.

• Л.А. Круглова. Сандық технологияны пайдаланушы ұрпақтың, медиа-тұтынуындағы бейне жазбалардың мазмұны.

• И.А. Полуэхтова. Теледидар арқылы көрсетілімдердің әлеуметтік-мәдениетке әсері.