Изилдөөчүлүк

ЕВРАЗИЯЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ЖЕТЕКЧИ ММКсынын КҮН ТАРТИБИНДЕ