ЖУРНАЛИСТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТАНУ

• С.А. Вартанов, О.В. Смирнова, Л.Г. Свитич, М.В. Шкондин. Медиа жүйе – аймақтық дамуытудың мәнмәтінінде: эконометрикалық талдау жасау. 

• П.В. Разин, Е.Р. Жаровский. Әлеуметтану мәнмәтініндегі журналистика мамандығының тұжырымдамасы.