ЖАҢА МЕДИАСЫ

• Г.Г. Щепилова, Л.А. Круглова. Интернет желісіндегі бейне бақылаушылар: тұтынушы топтардың ерекшеліктері.

• А.В. Вырковский, А.С. Горбунова, М.И. Давлетшина. Посткеңестік елдердегі саяси үдерістер мен медияның жаңа түрі («түрлі-түстілілер революциясы мысалында»).

• К.Л. Зуйкина, Д.В. Соколова. Теледидар және интернет желісіндегі ресейлік жалған ақпараттарды қолданушылар мен таратушылардың әсерлі әрекет ету ерекшеліктері.

• М.А. Крашенинникова, А.С. Супиченко. Адамға оның сезімдері: көру, есту, түрту және т..басқалары арқылы берілетін техникалық құралдармен құрылған әлемнің заманауи медиа тәжірибедегі орны.

• Л.А. Круглова, А.О. Коновальцева. YouTube бағдарламалық жасақтамасындағы ресейлік теледидар арналары.

• Е.А. Самсонова. Әлемнің жаңа кескіндемесіндегі – медианың жаңа түрі (әлемнің әлеуметтік-желісінің суреті деген сұраққа тұжырымдама ретінде).