БЕЛАРУССИЯДАҒЫ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЖУРНАЛИСТИКА САЛАСЫ: ҚОЗҒАЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР МЕН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖАЙЫНДА

• А.А. Градюшко. Беларуссия  журналистерінің сандық технологиялар аясында, өз жұмыстарына жаңа заманауи өзгерістер енгізіп, жетілдіруі.

• А.А. Градюшко. Сандық технологиялар ғасырындағы аймақтық медианы әлеуметтік негізде зерттеу.

• А.А. Градюшко. Бас редакторлардың сауалнама нәтижелеріне сүйене отырып, аймақтық медиа жұмыстарындағы сандық технологиялар деңгейі.

• С.В. Венидиктов.Ақпараттық өзара қатынасқа түсуі негізінде ынтымақтастықтың қалыптасуы: медиабайланыс кеңістігінің құрылымдық-функционалдық сипаттамасы.  

• С.В. Венидиктов. Ақпараттық және әлеуметтік өзара қарым-қатынастың түрі ретінде медиабайланысты қарастырамыз.

• С.В. Венидиктов. Еуразия кеңістігіндегі байланыс құралдары арқылы ынтымақтасу ресурсы ретінде – мемлекетаралық медианы айтамыз.

Т.Н. Дасаева. Мемлекетаралық ынтымақтастықты қалыптастыру жайлы оң түсінік қалыптастыру.

В.А. Елфимов, А.В. Елфимов. Еуразиялық ынтымақтастықтың жаңа кезеңіндегі Беларуссия медиа ортасы.

В.А. Елфимов. Аймақтық БАҚ-ындағы кеңес одағы жайлы тақырыптаманы жариялау мәселелері.

• В.А. Елфимов, А.В. Елфимов. Бірыңғай ақпараттық кеңістікті құрастырудың маңыздылығы. 

• Б.Н. Залесский. Халықаралық журналистика – 2019: еуразиялық-атлантикалық серіктестік пен медиа.

• Б.Л. Залесский. Ынтымақтастық әлеуеттерінің бірлесуінен – аймақтардың достық-қызметтінің бағытын нығайту.

• А.В. Потребин. Жаһандану мен ақпараттық революция жағдайындағы ақпараттық тауардың алатын орны.

• О.Г. Слука. Еуразиялық одақтың геосаяси ақпараттық кеңістігіндегі, Беларуссия Республикасы.

• О.Г. Слука. Заманауи еуропалық байланыс құралдарындағы Беларуссия бейнесіне, өзгеріс енгізу.